Stödformer i Järfälla kommun

×
Information
På denna sida finner du information om de stödformer som Järfälla kommun erbjuder föreningar med verksamhet inom kommunen.
Klicka på rubrikerna för att läsa mer om varje stöd.
Inloggningsuppgifter
Förening som söker stöd från Fritid kontakta: bidragfritid@jarfalla.se
Förening som söker stöd från Kultur kontakta: bidragkultur@jarfalla.se
Stöd till fritidsföreningar
Aktivitetstöd (2023)

Ansök senast: Ansök i ApN

Syfte med stödet - Syftet med aktivitetsstödet är att erbjuda föreningar ekonomiskt stöd till att stimulera till fritidsaktiv...

Lokalstöd (2023)

Ansök senast: 31 januari

Syfte med stödet - Syftet är att stödja föreningars kostnader för lokaler och anläggningar som nyttjas för föreningsverksamhe...

Lovstöd (2023)

Ansök senast: 15 januari sportlov, 5 mars påsklov, 1 april sommarlov, 1 oktober läslov, 1 december jullov

Syfte med stödet - Syftet med stödet är att stimulera föreningarna till att skapa olika typer av öppen verksamhet. - Riktlinj...

Utbildningsstöd (2023)

Ansök senast: Löpande

Syfte med stödet - Föreningar ges möjlighet att söka stöd för utbildning av styrelse, ledare och funktionärer som är verksamm...

Verksamhetsstöd (2023)

Ansök senast: 2 månader innan tänkt startdatum

Syfte med stödet - Stödet syftar till att stötta speciell verksamhet som kräver utökad kunskap inom ett visst område, till ex...

Utvecklingsstöd (2023)

Ansök senast: 2 månader innan tänkt startdatum

Syfte med stödet - Syftet är att utveckla och förnya verksamheten inom föreningen. Stödet beviljas till projekt som kan bidra...

Stöd till Öppen verksamhet (2023)

Ansök senast: Löpande, minst 6 veckor innan första aktivitetstillfället. Kan sökas från 1 september 2023.

Syfte med stödet - Syftet med stödet är att stödja föreningar som vill driva öppen verksamhet för barn och unga. Detta för at...

Stöd till kulturföreningar
Lokalstöd bygdegårdar (2023)

Syfte med stödet - Syftet med stödet är att tillgängliggöra kommunhistoriskt värdefulla gårdar för föreningslivet. - Riktlinj...

Verksamhetsstöd (2023)

Ansök senast: 15 januari

Syfte med stödet - Syftet med stödet är att stärka det lokala föreningslivet, möjliggöra meningsfulla föreningsaktiviteter oc...

Projektstöd (2023)

Ansök senast: 15 januari och 15 juni

Syfte med stödet - Syftet med stödet är att skapa ett rikt och varierat utbud av evenemang och aktiviteter, med betydelse för...

Programstöd kulturmånad (2023)

Ansök senast: 15 juni

Syfte med stödet - Syftet med stödet är att under kulturmånaden oktober visa upp det rika kulturliv som finns tack vare Järfä...