Registration

Registrering för köp av kort och engångsbokning till Ängsjö Motionscentral

Tremånaders- och årskort
Vill du registrera dig för tremånaders- eller årskort på motionscentralen fyller du i din information nedan. Därefter fyller du i vilken typ av kort du vill ha, startdatum samt herr eller dam i fältet anteckning.

Korttyper:
-Tremånaderskort: 300 kr
-Tremånaderskort 65+ år: 225 kr
-Årskort: 800 kr
-Årskort 65+ år: 600 kr

Inpasseringsknapp finns att hämta på Fritidskontoret, Mjölnarvägen 3, på vardagar mellan 9-15. Övrig tid måste du kontakta vaktmästaren i Jakobsbergs sporthall.

Inpasseringsknappen kostar 100 kronor och är en engångsavgift.

Fakturering sker i efterhand.

Engångsbokning
För köp av engångsanvändning:
1: Fyll i formuläret nedan

2: Gör en bokning i schemat under Ängsjö Friluftsgård/Motionscentral/herr eller dam: Klicka här för att komma till schemat

3: Boka den tid då du tänker dig att komma till anläggningen. Är den tiden redan bokad kan du boka tiden efter. Du kommer att kunna komma in 30 minuter före din bokning och koden fungerar i 4 timmar efter avslutad bokning, eller som längst till anläggningen stänger.

4: Engångskod för inpassering finns i din bokningsbekräftelse som skickas till din angivna e-post. Det kan ta upp till 30 minuter innan koden börjar fungera efter genomförd bokning.

Kostnad: 50 kr, faktureras i efterhand.

Förlängningar
Om du önskar förlänga ditt kort skickar du ett mail till lokalbokning@jarfalla.se innehållande RM-nummer på knapp samt önskad förlängningstyp.


Vid eventuella frågor, skicka e-post till lokalbokning@jarfalla.se
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Järfälla kommun, bland annat, ska kunna slutföra din bokning, sända faktura (om så behövs) samt för att kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar. Vi kan också komma att behöva sända information till dig. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna om mig behandlas i enlighet med det ovanstående.