Search for associations

×
Information
Här finner du information om registrerade föreningar i Järfälla kommun.
Type of association
 selected
Activity
 selected
Select form of presentation


 

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.6