Search for associations

×
Information
Här finner du information om registrerade föreningar i Järfälla kommun.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Tonvisa Kulturföreningar Körsång, Musik tonvisa.se
Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan Övriga föreningar Trädgårdsskötsel trgkungsangsliljan.s...
Ulvsättra Bygdegårdsförening Kulturföreningar Kultur ulvsattrabgf.se
Unga Örnar Järfälla Idéburna föreningar Idéburen ungaornar.se / på f...
Urdu Literature & Culture Kulturföreningar Dans, Integration, Konst, Kultur...
Verdandi Järfälla Idéburna föreningar Kultur, Pensionärsaktivitet verdandi.se
Viksjö Dansgille Kulturföreningar Dans vdg1977.se
Viksjö Golfklubb Idrottsföreningar Golf viksjogk.se
Viksjö Scoutkår Scout/friluftsliv Scouting viksjo.scout.se/
Viksjöbibliotekets Vänner Kulturföreningar Kultur
Youth & Student Union. OYSU. Kulturföreningar Fotboll oysu.org
Yuva cultural and sports association Idrottsföreningar Badminton, Cricket, Kultur
Page 10/10

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14