Search for associations

×
Information
Här finner du information om registrerade föreningar i Järfälla kommun.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Youth & Student Union. OYSU. Kulturföreningar Fotboll oysu.org
Yuva cultural and sports association Idrottsföreningar Badminton, Cricket, Kultur
Zalin Scoutkår Scout/friluftsliv Scouting
Page 11/11
First Last
.... 7 8 9 10 11

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28