Cookies

Session-cookies

This site uses sessions to temporarily store information. A session creates a file in a temporary directory on the server where registered session variables and their values ​​are stored. This information will be available on all pages during the current visit.

The majority of session variables are deleted when the user logs out. Other session variables are automatically terminated after a predetermined period of time (usually 20 minutes) or when the user closes his browser.

For more information regarding cookies, see Post- och telestyrelsen.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23