Association registration

Nya föreningar skall vid registrering skicka in stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan.
Maila dokumenten till: bidragfritid@jarfalla.se
* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities*

Members information - at the turn of the year
Ages Kvinnor Män
7-20 år
21- år
Roles
Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Ordförande (Mandatory registration)

Sekr/Administratör (Mandatory registration)

Kassör (Mandatory registration)

Register Kontaktperson 1 (Optional registration)

Register Styrelseledamot (Optional registration)

Register Booker (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28