Ängsjö Vänner

Latest update: 5/19/2022
General
Ängsjö Vänner Create contactcard (vcf-file) for Ängsjö Vänner
c/o Gustafsson Bengt
Address Kvickrotsgränd 94, 165 76, Hässelby
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 070-7292624
Email berugu41@gmail.com
Homepage http://www.angsjovanner.se/
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Fri lek, Natur
Summary Stödförening för Ängsjö Friluftsgård.
Verka för friluftsgårdens fortbestånd och utveckling.
Sprida information om friluftsgårdens verksamhet.
Stimulera till aktiviteter på Ängsjö.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14