Action Athletics Idrottsförening

Latest update: 8/15/2022
General
Action Athletics Idrottsförening Create contactcard (vcf-file) for Action Athletics Idrottsförening
Lehto
Address Karlsbodavägen 51, 168 66, Bromma
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 070-7164690
Email actionjarfalla@gmail.com
Homepage www.actionjarfalla.com
Other information
Founded 2017
Financial year begins (MMDD) 0701
National organisation Sv Cheeleadingförbundet
Activity Cheerleading
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14