AFC Järfälla

Latest update: 5/16/2022
General
AFC Järfälla Create contactcard (vcf-file) for AFC Järfälla
Sepehr Shafai
Address Brukargränd 1, 17550, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0767600610
Email info@afcjarfalla.se
Homepage www.afcjarfalla.se
Other information
Founded 2019
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sv Fotbollsförbundet
Activity Fotboll, Futsal
Summary Förening i Järfälla som bedriver fotboll och futsal i kommunen.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14