AFKJ - ALLMÄNNA FÖRENING KLUBB JÄRFÄLLA

Latest update: 9/5/2022
General
AFKJ - ALLMÄNNA FÖRENING KLUBB JÄRFÄLLA Create contactcard (vcf-file) for AFKJ - ALLMÄNNA FÖRENING KLUBB JÄRFÄLLA
Address Engelbrektsvägen 24B, 17751, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag 0724527574
Mobile 0724527574
Email afkjforeningen@gmail.com
Homepage https://www.facebook.com/groups/484876866433691
Other information
Founded 2022
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Ingen riksorganisation
Activity Fotboll, Futsal
Summary Förening ska bedriva följande idrotter:
Lagsport
med särskild inriktning:
Inom- och utomhus fotbollsklubb.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23