AMD Anhöriga Mot Droger

Latest update: 5/19/2022
General
AMD Anhöriga Mot Droger Create contactcard (vcf-file) for AMD Anhöriga Mot Droger
Larsson Lena
Address Birgittavägen 27, 177 35, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0738329287
Email lena.larsson@la2.se
Homepage www.anhorigamotdrogr.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Möte
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14