Attention Järfälla Upplands Bro

Latest update: 11/29/2022
General
Attention Järfälla Upplands Bro Create contactcard (vcf-file) for Attention Järfälla Upplands Bro
Jiang Millington
Address Bergsringen 43, 17740, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0793399166
Email info@jarfalla.attention.se
Homepage http://www.jarfalla.attention.se.
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0417
National organisation
Activity Fri lek, Gymnastik
Summary Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Detta är en lokalförening som omfattar Järfälla och Upplands Bro.
Se vår hemsida: www.jarfalla.attention.se
Facebook: Attention Järfälla/Upplands-Bro, samt
www.attention.se (riksorganisationens hemsida)
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23