AxAKavAT

Latest update: 6/17/2021
General
AxAKavAT Create contactcard (vcf-file) for AxAKavAT
Binita Kharel
Address Dyvingegränd 19, 163 63, Spånga
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0765556994
Email axakavat@gmail.com
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Dans, Konst
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14