Barkarby-Skälby Scoutkår

Latest update: 12/2/2022
General
Barkarby-Skälby Scoutkår Create contactcard (vcf-file) for Barkarby-Skälby Scoutkår
c/o Hniopek Inger
Address Häggvägen 25, 175 64, Järfälla
Telefon kväll 073-993 15 69
Telefon dag 073-993 15 69
Mobile 073-993 15 69
Email info@bask-scoutkar.se
Homepage www.bask-scoutkar.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sv Scoutförbundet
Activity Scouting
Summary Vårdkasen är kårens egen lokal på Brasvägen 3
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23