Bele Barkarby IF Fotbollförening

Latest update: 9/22/2022
General
Bele Barkarby IF Fotbollförening Create contactcard (vcf-file) for Bele Barkarby IF Fotbollförening
Address Äggelundavägen 1, 175 62, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag 08-36 43 08
Mobile
Email fotboll@belebarkarby.se
Homepage www.belebarkarby.se
Other information
Founded 2007
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sv Fotbollsförbundet
Activity Fotboll
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23