Equmenia Jakobsbergskyrkan

Latest update: 3/3/2022
General
Equmenia Jakobsbergskyrkan Create contactcard (vcf-file) for Equmenia Jakobsbergskyrkan
Jakobsbergskyrkan
Address Kvarnplan 20, 177 64, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag 08-580 121 94
Mobile
Email jakobsbergskyrkan@jakobsbergskyrkan.nu
Homepage http://www.jakobsbergskyrkan.nu, www.bruketsommar.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Kyrkosamfundet Equmeniakyrkan
Activity Körsång, Musik, Scouting
Summary Vår verksamhet består av barnrytmik, barnkören Änglakören, scout, sommardagkollo ute på bruket, lillördag (tonår), barnens gudstjänst, konfirmation och läger. Vi är anslutna till Equmenia och Scoutförbundet. Alla är varmt välkomna!
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23