FC Jakobsberg

Latest update: 9/23/2022
General
FC Jakobsberg Create contactcard (vcf-file) for FC Jakobsberg
Markus Guevara
Address Aspnäsvägen 42, 177 37, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 073-260 00 03
Email guevara_86@hotmail.com
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Ingen riksorganisation
Activity Fotboll
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23