Fenix skärmklubb

Latest update: 3/10/2022
General
Fenix skärmklubb Create contactcard (vcf-file) for Fenix skärmklubb
Hårdstedt Björn
Address Fatburs Kvarngata 40, 118 64, Stockholm
Telefon kväll
Telefon dag 08-668 27 20
Mobile 070-668 27 20
Email info@fenixflyg.se
Homepage www.fenixflyg.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 1001
National organisation
Activity Flygsport
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23