Görvälnlammet

Latest update: 6/8/2022
General
Görvälnlammet Create contactcard (vcf-file) for Görvälnlammet
Address Rådjursvägen 14, 18279, Stocksund
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0705590018
Email jan.p.hagglund@gmail.com
Homepage www.gorvalnlammet.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Djurskötsel
Summary Fårskötsel
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23