Gammeldansens vänner i Jakobsberg

Latest update: 1/14/2022
General
Gammeldansens vänner i Jakobsberg Create contactcard (vcf-file) for Gammeldansens vänner i Jakobsberg
Address
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile
Email gdvjakobsberg@live.se
Homepage www.gdvjakobsberg.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Rf Folkmusic o Dans
Activity Dans
Summary Kultur
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23