Järfälla Anhörigförening

Latest update: 1/20/2023
General
Järfälla Anhörigförening Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Anhörigförening
c/o Mårtensson Lea
Address Fabelvägen 11, 176 70, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 076-861 64 98
Email lea.martensson@gmail.com
Homepage www.anhorigasriksforbund.se/stockholm/jarfalla
Other information
Founded 2016
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Anhörigas Riksförbund
Activity Anhörigförening
Summary Tillvarata och tillgodose medlemmarnas behov av stöd i såväl praktiska som medmänskliga frågor.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28