Järfälla Box Club

Latest update: 6/15/2022
General
Järfälla Box Club Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Box Club
Address Mjölnarvägen 3, 17741, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile
Email jarfalla.bc@gmail.com
Homepage
Other information
Founded 1987
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation RF
Activity Boxning
Summary Boxning
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28