Järfälla Demensförening

Latest update: 5/6/2021
General
Järfälla Demensförening Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Demensförening
Address Betselvägen 10, 177 58, Järfälla
Telefon kväll 0858015012
Telefon dag
Mobile 0703415012
Email anki.blomqvist@hotmail.se
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Demesförbundet
Activity Handikappverksamhet
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28