Järfälla Brass Band

Latest update: 6/7/2023
General
Järfälla Brass Band Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Brass Band
Kristina Sahlman
Address Andebodavägen 91, 175 43, JÄRFÄLLA
Telefon kväll 0858017098
Telefon dag 0858017098
Mobile 070 949 07 86
Email krisah58@gmail.com
Homepage www.jbb.nu
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sveriges Orkesterförbund
Activity Musik
Summary Alla med erforderliga musikaliska kvalifikationner vad gäller något av de instrument som förekommer i ett brassband är välkomna som medlemmar. Järfälla Brass Bands verksamhet, tider för repetitioner, konserter m.m.. framgår av dess hemsida.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28