Järfällagymnasterna

Latest update: 4/19/2023
General
Järfällagymnasterna Create contactcard (vcf-file) for Järfällagymnasterna
Address Andebodavägen 72, 175 43, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag 08-580 368 48
Mobile
Email kansli@jarfallagymnasterna.se
Homepage http://www.jarfallagymnasterna.se
Other information
Founded 1976
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation RF
Activity Gymnastik, Handikappverksamhet, Parkour, Pensionärsaktivitet
Summary Järfällagymnasterna är en förening med en stor bredd inom gymnastik med ca 1500 aktiva medlemmar och ca 500 barn och ungdomar på kö.
Järfällagymnasterna driver gymnastik i olika disipliner, Bas (barn och ungdomsgymnastik) Artistiskgymnastik, Truppgymnastik, Parkour och Alla Kan Gympa (funktionshindrade).
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28