Järfälla Hockey Club

Latest update: 11/18/2022
General
Järfälla Hockey Club Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Hockey Club
Järfälla Ishall
Address Mjölnarvägen 1, 177 41, Järfälla
Telefon kväll 0709-554995
Telefon dag 0709-554995
Mobile 0709-554995
Email kansli@jarfallahockey.com
Homepage http://www.jarfallahockey.com
Other information
Founded 1976
Financial year begins (MMDD) 0501
National organisation Sv Ishockeyförbundet
Activity Blind Hockey, Ishockey
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23