Järfälla Internationellförening

Latest update: 3/23/2022
General
Järfälla Internationellförening Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Internationellförening
Address Box 193, 177 21, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 073-621 35 50
Email masjidka@outlook.com
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Förenade islamiska församlinga
Activity Fotboll, Idrott, Kultur
Summary
Järfälla Internationellförening (JIF) är en ideell organisation som bildades 1994 och uppbyggdes på ett demokratiskt sätt. Den bedriver kulturella, sociala och andliga verksamheter i form av kulturella aktiviteter, studiecirklar, idrott och social rådgivning. JIF verkar för en positiv integration som bygger på att stärka kulturell identitet. Vår verksamhet underlättar integration och byggande av ett samhälle med tolerans, mångfald och ömsesidig respekt mellan människor med olika trossamfund. JIF samarbetar med andra organisationer såsom kommunen, Polisen och ideella föreningar som är verksamma i Järfälla eller andra Kommuner i Sverige.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23