Järfälla Kammarkör

Latest update: 3/18/2022
General
Järfälla Kammarkör Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Kammarkör
c/o Werner
Address Kikarvägen 5, 175 46, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0768311898
Email styrelsen@jarfallakammarkor.com
Homepage http://jarfallakammarkor.com/
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Körsång
Summary Kultur
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23