Järfälla Konstforum

Latest update: 1/17/2022
General
Järfälla Konstforum Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Konstforum
C/O Vangbo, Birgitta
Address Gryningsvägen 6, 177 61, Järfälla
Telefon kväll 08 - 580 370 68
Telefon dag
Mobile
Email birgitta.vangbo@telia.com
Homepage www.jarfallakonstforum.se
Other information
Founded 1969
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sv Konstföreningars RF
Activity Konst
Summary Kultur
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23