Järfälla Manskör

Latest update: 1/11/2022
General
Järfälla Manskör Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Manskör
Olof Tillander
Address Turbingränd 14, Järfälla, 17675, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0722367979
Email olof.tillander@gmail.com
Homepage http://www.järfällamanskör.se
Other information
Founded 1920
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sveriges Körförbund
Activity Körsång
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23