Järfälla Musikkår

Latest update: 4/5/2022
General
Järfälla Musikkår Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Musikkår
Address Box 219, 177 24, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile
Email
Homepage http://www.jarfallamusikkar.com
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0701
National organisation Sveriges Orkesterförbund
Activity Musik
Summary Järfälla Musikkår bildades 1957. Järfälla Musikkår är en symfonisk blåsorketser med stora trä- och bleckblåsarsektioner samt slagverk. Kåren ger ett 20-tal konserter varje år och har varit på turnéer i Europa och USA. Kåren repeterar på måndagkvällar i Jakobsbergsskolans aula.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23