Järfälla Nyckelharpsgille

Latest update: 1/12/2018
General
Järfälla Nyckelharpsgille Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Nyckelharpsgille
c/o Carnestedt Eva-Lotta
Address Aron Lindgrens väg 4, 176 68, Järfälla
Telefon kväll 08 - 583 514 17
Telefon dag
Mobile
Email evacarnestedt@hotmail.com
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Musik
Summary Kultur
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23