Föreningen S:t Lukaskören

Latest update: 3/19/2021
General
Föreningen S:t Lukaskören Create contactcard (vcf-file) for Föreningen S:t Lukaskören
Address
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile
Email johan.hamberg@mac.com
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Sång
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23