Naturskyddsföreningen Järfälla

Latest update: 11/29/2022
General
Naturskyddsföreningen Järfälla Create contactcard (vcf-file) for Naturskyddsföreningen Järfälla
Address Box 2066, 176 02, Järfälla
Telefon kväll 08 - 583 569 46
Telefon dag
Mobile
Email styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se
Homepage www.naturskyddsforeningen.se/jarfalla
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Naturskyddsföreningen
Activity Natur
Summary Natur
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28