PRO Jakobsberg

Latest update: 5/30/2023
General
PRO Jakobsberg Create contactcard (vcf-file) for PRO Jakobsberg
Anita Jonsson
Address Hästskovägen 81, 177 39, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag 08 - 580 197 49
Mobile
Email jakobsberg@pro.se
Homepage https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan/samorganisationer/samorganisation-jarfalla/foreningar/jakobsberg.html
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation PRO
Activity Pensionärsaktivitet
Summary Pensionärsorganisation aktiviteter för pensionärer, fysiska såsom promenader, cykling. Studieverksamhet, dans, sång samvaro, utflykter och kulturella aktiviteter mycket mera.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28