Pro Kallhäll-Stäket

Latest update: 5/4/2022
General
Pro Kallhäll-Stäket Create contactcard (vcf-file) for Pro Kallhäll-Stäket
Rondahl Ulla
Address Box 2006 Pressarvägen 3, 176 02, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag 0739857672
Mobile 0739857672
Email kallhall-staket@pro.se
Homepage https://www.pro.se/Distrikt/Stockholms-lan/Samorganisationer/Jarfalla/Foreningar/Kallhall-Staket/
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation PRO
Activity Pensionärsaktivitet
Summary PRO Kallhäll-Stäket Gemenskap skapar vi tillsammans
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28