Reumatikerf Järf Uppl Bro

Latest update: 4/25/2023
General
Reumatikerf Järf Uppl Bro Create contactcard (vcf-file) for Reumatikerf Järf Uppl Bro
HSO:s lokal
Address Kopparvägen 17, 176 72, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0703761126
Email jarfalla-upplands-bro@reumatiker.se
Homepage https://jub.reumatiker.se/
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Reumatikerförbundet
Activity Handikappverksamhet
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28