Segelsällskapet Görväln

Latest update: 10/14/2020
General
Segelsällskapet Görväln Create contactcard (vcf-file) for Segelsällskapet Görväln
Jerling Ingemar
Address Kastanjevägen 8, 175 64, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0703152426
Email ssgorvaln@gmail.com
Homepage www.idrottonline.se/SSGorvaln
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sv Seglarförbundet
Activity Segling
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28